Aktualności

INFORMACJA!!!

2020-06-08 14:04:31

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 09:00 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 16:00

W pozostałe dni kontakt z kancelarią możliwy pod numerem telefonu 33 842 26 12 lub elektroniczne sekretariat@komornikpaszek.pl

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii - 37 1050 1113 1000 0090 7011 8550

Zaświadczenia w sprawach alimentacyjnych doręczane są tylko za pośrednictwem poczty.

                                                                     Obowiązują maseczki !!!!

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Tomasz Paszek


Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.