Aktualności

Informacja

2018-06-28 09:25:19

Informacja

Komornik informuje, iż wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych można kierować na adres mailowy: sekretariat@komornikpaszek.pl. Zaświadczenia będą wysyłane pocztą.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Tomasz Paszek


Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.